İnternet Güzeldir

Sanat

Sanat ve Kültür çağlar boyunca iç içe geçmiştir ve birbirinden bağımsız var olamaz. Sanat büyük ölçüde kültürün yansımasıdır. Pek çok şeyi ilginç ve çekici hale getirmek için bir araya getirme faaliyeti, sanatın neyle ilgili olduğudur. Resimden müziğe, danstan heykele, edebiyattan sinemaya çok sayıda sanat dalını bünyesinde barındırır. Bir ifade aracıdır, sanatçının ruh halini, düşüncelerini ve tutumunu yansıttığı için oldukça özneldir. Zaman içinde gelişerek günümüzde yepyeni bir anlam kazanmıştır. Sanat, toplumun ve kültürün bir temsilidir. Kültür, insanların davranışlarını, değer kümelerini, inançlarını ve tutumlarını ifade eder. Herhangi bir yerin veya ülkenin kültürünün sanat ve diğer alanlar üzerinde büyük etkisi vardır. Kültür, insan kişiliğinin farklı yönlerinin gelişimini büyük ölçüde belirler.